Program na rok 2019 

                 ( program je orientační ) více akcí bude postupně doplněno:

   Začínáme  30. dubna od 17 hod.

   již tradičními   Č a r o d ě j n i c e m i

Čarodějnice program:  Odpolední  DISKOTÉKA a soutěže pro děti , večer  RETRO DISCO  děti navečír opékání špekáčků:  ( více bude zde doplněno ) připravujeme též stavění májky.

Děti do 15 let špekáček na opečení zdarma.

                    Svatojánská noc 24.6. od 14 hod.

                                               Dětské odpoledne a podvečer:

Program: odpolední  dětská  DISKOTÉKA a soutěže s opékáním špekáčků: ( více bude zde doplněno )
Pro děti za soutěže sladká odměna. Děti do 15 let špekáček na opečení a limonáda zdarma.

              CYRILOMETODĚJSKÁ PÁRTY 

                         5.7. od 16 hod.    

         CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI

Program: odpolední dětská Diskotéka a soutěže pro děti (sladké odměny) Večír RETRO DISCO   ( více bude zde doplněno ) 

Děti do 15 let špekáček na opečení a vstup zdarma. 

Přislíbeno máme že nám všem zahrají                                                                             DJ. MILAN FILIP a DJ KAREL PONOCNÝ